shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1006.634.722
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 februari 2024
Begindatum:29 februari 2024
Naam:DL RENOVATION
Naam in het Nederlands, sinds 29 februari 2024
Adres van de zetel: Terheydestraat 54
1640 Sint-Genesius-Rode
Sinds 29 februari 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 februari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Borges de Oliveira Filho ,  Abeones  Sinds 29 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 25 maart 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 april 2024
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 maart 2024
Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 25 maart 2024
Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 25 maart 2024
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 maart 2024
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 25 maart 2024
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 25 maart 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug