shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1009.134.253
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2024
Begindatum:6 mei 2024
Naam:2isy
Naam in het Nederlands, sinds 6 mei 2024
Adres van de zetel: Ploeghoeveweg 4
2500 Lier
Sinds 6 mei 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 mei 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0811.408.166   Sinds 6 mei 2024
Vaste vertegenwoordiger Van Stappen ,  Steve  (0811.408.166)   Sinds 6 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 mei 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 mei 2024
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 6 mei 2024
Btw 2008  26.110  -  Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 6 mei 2024
Btw 2008  27.402  -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 6 mei 2024
Btw 2008  27.900  -  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
Sinds 6 mei 2024
Btw 2008  46.473  -  Groothandel in verlichtingsapparatuur
Sinds 6 mei 2024
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 6 mei 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 mei 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug