shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1009.829.881
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 mei 2024
Begindatum:29 mei 2024
Naam:Savonam
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2024
Adres van de zetel: Rue des Chardonnerets(BU) 25
5004 Namur
Sinds 29 mei 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 mei 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Beca ,  Sami  Sinds 29 mei 2024
Bestuurder Shehi ,  Volkan  Sinds 29 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 mei 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juni 2024
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 29 mei 2024
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 29 mei 2024
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 29 mei 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 mei 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug