shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1009.921.933
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 mei 2024
Begindatum:31 mei 2024
Naam:Fruitbedrijf Weemaes – Van de Vyver
Naam in het Nederlands, sinds 31 mei 2024
Adres van de zetel: Kreek(KIE) 88A
9130 Beveren
Sinds 31 mei 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 mei 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van de Vyver ,  Annelies  Sinds 31 mei 2024
Bestuurder Weemaes ,  Bernard  Sinds 31 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 juni 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 juni 2024
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 31 mei 2024
Btw 2008  01.240  -  Teelt van pit- en steenvruchten
Sinds 31 mei 2024
Btw 2008  01.250  -  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
Sinds 31 mei 2024
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 31 mei 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  01.250 -  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
Sinds 10 juni 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 mei 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 2025
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug