shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1009.925.002
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 mei 2024
Begindatum:31 mei 2024
Naam:MSSJ
Naam in het Frans, sinds 31 mei 2024
Adres van de zetel: Edouard Bénèslaan 176   bus 1
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 31 mei 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 mei 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder El Alami Talbi ,  Marwan  Sinds 31 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 juni 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 juni 2024
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 3 juni 2024
Btw 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 3 juni 2024
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 3 juni 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 mei 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2025
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug