shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1009.933.118
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 mei 2024
Begindatum:31 mei 2024
Naam:HENIN BETAIL
Naam in het Frans, sinds 31 mei 2024
Adres van de zetel: Rue Albert Ier 27
4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Sinds 31 mei 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 31 mei 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Henin ,  Christian  Sinds 31 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juli 2024
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.231  -  Groothandel in levend vee
Sinds 31 mei 2024
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 31 mei 2024
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 31 mei 2024
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 31 mei 2024
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 31 mei 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug