shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0204.245.277
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 1923
Begindatum:30 maart 1923
Naam:ENODIA
Naam in het Frans, sinds 20 november 2018
Afkorting: TECTEO
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2007
Adres van de zetel: Rue Louvrex 95 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 30 juni 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 24 september 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 21  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1978
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 30 maart 1923
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZPPO2008  35.140 -  Handel in elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 98.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0202.395.745   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2006
0892.110.087   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 december 2009
0206.042.153   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 2010
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug