shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0208.322.049
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 mei 1962
Begindatum:17 mei 1962
Naam:Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Naam in het Nederlands, sinds 17 mei 1962
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
Naam in het Frans, sinds 17 mei 1962
Königliche Museen der Schönen Künste von Belgien
Naam in het Duits, sinds 17 mei 1962
Afkorting: KMSKB
Naam in het Nederlands, sinds 15 februari 2015
MRBAB
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2015
Adres van de zetel: Museumstraat 9 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 17 mei 1962
Telefoonnummer:
+3225083211 Sinds 17 mei 1962(1)
Faxnummer:
+3225083232 Sinds 17 mei 1962(1)
E-mail:
info@fine-arts-museum.beSinds 17 mei 1962(1)
Webadres:
http://www.fine-arts-museum.be Sinds 17 mei 1962(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 2 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Draguet ,  Michel  Sinds 2 augustus 2010
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2010
Aanbestedende overheid
Sinds 17 mei 1962
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  91.030  -  Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
Sinds 1 oktober 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  91.020 -  Musea
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug