shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0214.596.464
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1974
Begindatum:1 januari 1974
Naam:bpost
Naam in het Nederlands, sinds 9 december 2010
bpost
Naam in het Frans, sinds 9 december 2010
bpost
Naam in het Duits, sinds 9 december 2010
bpost
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 9 december 2010
Adres van de zetel: Muntplein - Stratenplan
1000 Brussel
Extra adresinfo: Muntcentrum - Centre Monnaie
Sinds 18 februari 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 18 februari 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1225  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2003
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1974
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  53.100 -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 363.980.448 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0473.254.486 (FOND DES SARTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 mei 2007
0466.385.403 (POSTSHOP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2007
0463.888.444 (VEOCUBE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2011
0812.055.294 (CORPCO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2011
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug