shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0222.869.673
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juni 1982
Begindatum:29 juni 1982
Naam:SIBELGA
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2003
SIBELGA
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2003
Adres van de zetel: Werkhuizenkaai 16
1000 Brussel
Sinds 15 december 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht (1)
Sinds 27 juli 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Er zijn 30 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 december 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 29 juni 1982
 
 

Toelatingen

BELAC - Kalibratielaboratorium
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0222.944.996 (Interga)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2002
0203.177.980 (Association Intercommunale pour la Distribution de l'Energie Electrique - Intercommunale Vereniging voor Electriciteitsverdeling)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1983
0222.869.772 (INTERGA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 december 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0203.177.980 (Association Intercommunale pour la Distribution de l'Energie Electrique - Intercommunale Vereniging voor Electriciteitsverdeling)   sinds 1 januari 1983
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0222.869.772 (INTERGA)   sinds 16 december 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug