shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0240.678.477
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 1987
Begindatum:21 augustus 1987
Naam:Centre d'informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest
Naam in het Frans, sinds 21 augustus 1987
Adres van de zetel: Kunstlaan 21
1000 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer:
+3222824770 Sinds 1 maart 1996(1)
Faxnummer:
+3222303107 Sinds 1 maart 1996(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 21 augustus 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Locoge ,  Nicolas  Sinds 9 januari 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Van den Bossche ,  Marc  Sinds 9 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2010
Aanbestedende overheid
Sinds 21 augustus 1987
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 juli 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug