shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0254.012.910
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1994
Begindatum:21 december 1994
Maatschappelijke Naam:Instituut voor de nationale rekeningen - Institut des comptes nationaux
Taal van de benaming niet gespecifieerd, sinds 21 december 1994
Afkorting: I.N.R. - I.C.N.
Taal van de benaming niet gespecifieerd, sinds 21 december 1994
Adres van de maatschappelijke zetel:
1000 Brussel
Sinds 21 december 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 21 december 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Aanbestedende overheid
Sinds 21 december 1994
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug