shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0267.387.230
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 februari 2000
Begindatum:4 februari 2000
Naam:Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 2000
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
Naam in het Frans, sinds 4 februari 2000
Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette
Naam in het Duits, sinds 4 februari 2000
Afkorting: FAVV
Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 2000
AFSCA
Naam in het Frans, sinds 4 februari 2000
FASNK
Naam in het Duits, sinds 4 februari 2000
Adres van de zetel: Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
Extra adresinfo: Food Safety Center
Sinds 15 september 2008
Telefoonnummer:
+3222118211 Sinds 15 september 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
Info@afsca.beSinds 15 september 2008(1)
Webadres:
www.afsca.be Sinds 15 september 2008(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 12 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 28  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Diricks ,  Herman  Sinds 1 mei 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2003
Aanbestedende overheid
Sinds 4 februari 2000
 
 

Toelatingen

BELAC - Organisator van proficiency-testen
BELAC - Kalibratielaboratorium
BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  71.209 -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug