shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0308.357.159
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Federale Overheidsdienst Financiën
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 2002
Service Public Fédéral Finances
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2002
Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen
Naam in het Duits, sinds 22 februari 2002
Afkorting: FIN
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 2002
FIN
Naam in het Frans, sinds 22 februari 2002
FIN
Naam in het Duits, sinds 22 februari 2002
Adres van de zetel: Koning AlbertII laan 33 Stratenplan  bus 10
1030 Schaarbeek
Extra adresinfo: North Galaxy
Sinds 1 mei 2005
Telefoonnummer:
+3225765449 Sinds 2 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
http://minfin.fgov.be Sinds 1 mei 2005(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Federale overheidsdienst
Sinds 22 februari 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 230  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Voorzitter D'Hondt ,  Hans  Sinds 1 februari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 
Toelatingen
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  84.111  -  Federale overheid
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  84.111 -  Federale overheid
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug