shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0308.357.753
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Federale Overheidsdienst Justitie
Naam in het Nederlands, sinds 29 mei 2001
Service Public Fédéral Justice
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2015
Föderaler öffentlicher Dienst Justiz
Naam in het Duits, sinds 29 mei 2001
Afkorting: JUS
Naam in het Nederlands, sinds 29 mei 2001
JUS
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2001
JUS
Naam in het Duits, sinds 29 mei 2001
Adres van de zetel: Waterloolaan 115
1000 Brussel
Sinds 1 januari 1994
Telefoonnummer:
+3225426511 Sinds 1 januari 1994(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@just.fgov.beSinds 1 januari 1994(1)
Webadres:
http://justice.belgium.be Sinds 1 januari 1994(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Federale overheidsdienst
Sinds 29 mei 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 336  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Voorzitter Janssens ,  Jean-Paul  Sinds 1 maart 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.111  -  Federale overheid
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.232 -  Strafinrichtingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug