shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.023.347
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 1957
Begindatum:31 januari 1957
Naam:Cementbouw Logistics
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2019
Adres van de zetel: Christoffel Columbuslaan 11 Stratenplan
9042 Gent
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 januari 1957
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0463.495.692   Sinds 1 november 2017
Bestuurder MILLE ,  ROMAIN  Sinds 21 december 2017
Bestuurder WITJES ,  MICHEL  Sinds 21 mei 2008
Vaste vertegenwoordiger Klaps ,  Frank  (0463.495.692)   Sinds 1 november 2017
Gedelegeerd bestuurder MILLE ,  ROMAIN  Sinds 1 augustus 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 300.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.325.179 (Cementwarenindustrie en Eouwmaterialenhandel Cementbouw - Belgium)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 december 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.325.179 (Cementwarenindustrie en Eouwmaterialenhandel Cementbouw - Belgium)   sinds 25 december 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug