shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.028.394
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 1964
Begindatum:28 april 1964
Naam:Europabank
Naam in het Nederlands, sinds 28 april 1964
Adres van de zetel: Burgstraat 170
9000 Gent
Sinds 21 april 1981
Telefoonnummer:
09/224.71.11 Sinds 21 april 1981(1)
Faxnummer:
09/223.34.72 Sinds 21 april 1981(1)
E-mail:
info@europabank.beSinds 21 april 1981(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 april 1964
Aantal vestigingseenheden (VE): 48  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1964
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Professionele roerende leasing KB 55 van 10 november 1967
Sinds 29 april 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  64.190 -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 25.250.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0424.416.570 (eb-lease)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 mei 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug