shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.700.961
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 september 1960
Begindatum:22 september 1960
Naam:LUKOIL BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 2007
Adres van de zetel: Medialaan 28 B   bus 1
1800 Vilvoorde
Sinds 1 juli 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 september 1960
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Subaev ,  Bulat  Sinds 7 december 2020
Bestuurder Vanhoucke ,  Fabrice  Sinds 1 januari 2009
Bestuurder Verhaegen ,  Veerle  Sinds 8 november 2021
Gedelegeerd bestuurder Subaev ,  Bulat  Sinds 7 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 24 juni 2013
Vrijstelling
Sinds 24 juni 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1962
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.710  -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.710 -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.197.338,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.943.056 (SMARTSHOP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2007
0418.157.892 (VANGRONSVELD)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2013
0428.775.830 (CAILLIAU)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2013
0435.432.505 (Vangronsveld Lanaken)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2013
0442.695.825 (IMMANIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2018
0416.284.111 (PROMOCO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 december 1995
0417.813.741 (PETROCONSTRUCT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 december 1995
0417.141.075 (PETREX)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 juni 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0416.284.111 (PROMOCO)   sinds 28 december 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.813.741 (PETROCONSTRUCT)   sinds 28 december 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.141.075 (PETREX)   sinds 28 juli 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug