shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.747.580
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 september 1955
Begindatum:2 september 1955
Naam:SARENS
Naam in het Nederlands, sinds 27 mei 2002
Adres van de zetel: Autoweg 10 Stratenplan
1861 Meise
Sinds 13 juni 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 september 1955
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 28 januari 2016
Vrijstelling
Sinds 28 januari 2016
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 26 november 2007
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 26 november 2007
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 26 november 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1955
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 28 november 2009
BTW 2008  45.193  -  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 23 november 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 52.000.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0453.840.729   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 augustus 2006
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug