shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.271.083
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.550.421 afgesloten sinds 10/04/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 1965
Begindatum:8 juli 1965
Maatschappelijke Naam:Institut des Hautes Etudes des Communications sociales - Ecole de Journalisme de Bruxelles
Benaming in het Frans, sinds 1 juli 2004
Afkorting: I.H.E.C.S.
Benaming in het Frans, sinds 11 december 1973
Adres van de maatschappelijke zetel: Stoofstraat 60 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 28 juni 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 8 juli 1965
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De Meyer ,  Luc  Sinds 12 juli 2012
Bestuurder Grimberghs ,  Denis  Sinds 19 oktober 2010
Bestuurder Moens ,  Frédéric  Sinds 18 oktober 2018
Bestuurder Raskin ,  Jean-François  Sinds 2 juli 1996
Bestuurder Van Tiggelen ,  Philippe  Sinds 19 oktober 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2014
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 januari 2014
BTW 2008  85.591  -  Onderwijs voor sociale promotie
Sinds 1 januari 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  85.592 -  Beroepsopleiding
Sinds 1 september 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug