shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.271.083
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.550.421 afgesloten sinds 10/04/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 1965
Begindatum:8 juli 1965
Maatschappelijke Naam:Institut des Hautes Etudes des Communications sociales - Ecole de Journalisme de Bruxelles
Benaming in het Frans, sinds 1 juli 2004
Afkorting: I.H.E.C.S.
Benaming in het Frans, sinds 11 december 1973
Adres van de maatschappelijke zetel: Stoofstraat 60 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 28 juni 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 8 juli 1965
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De Meyer ,  Luc  Sinds 12 juli 2012
Bestuurder Grimberghs ,  Denis  Sinds 19 oktober 2010
Bestuurder Raskin ,  Jean-François  Sinds 2 juli 1996
Bestuurder Van Tiggelen ,  Philippe  Sinds 19 oktober 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2014
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 januari 2014
BTW 2008  85.591  -  Onderwijs voor sociale promotie
Sinds 1 januari 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  85.592 -  Beroepsopleiding
Sinds 1 september 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug