shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.914.739
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:HILTI BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 20 februari 1988
HILTI BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 28 april 2016
Adres van de zetel: Bergense Steenweg 1424
1070 Anderlecht
Sinds 29 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 13  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0898.829.615   Sinds 27 mei 2016
Bestuurder roggenkamp ,  Svenia  Sinds 1 april 2023
Bestuurder WANG ,  MANDY  Sinds 27 mei 2022
Vaste vertegenwoordiger Deschaseaux ,  Alberto  (0898.829.615)   Sinds 1 september 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Guyard ,  Frédéric  Sinds 1 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1960
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.630  -  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 mei 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.630 -  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 750.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug