shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.258.197
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 maart 1920
Begindatum:18 maart 1920
Naam:ALLIANZ BENELUX
Naam in het Nederlands, sinds 29 oktober 2013
ALLIANZ BENELUX
Naam in het Frans, sinds 29 oktober 2013
Adres van de zetel: Koning Albert II-laan 32
1000 Brussel
Sinds 18 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 maart 1920
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1954
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  65.122  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  65.122 -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 292.251.786,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.138.644 (MENSURA ASSURANCES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 december 2012
0403.258.296 (ASSUBEL - Accidents et Dommages)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 september 1999
0404.467.135 (AGF - L'ESCAUT - AGF - DE SCHELDE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 september 1999
0405.963.014 (ASSUBEL IMMO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 september 1999
0406.779.990 (ASSUBEL-Etudes et Gestion - ASSUBEL-Studie en Beheer)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 september 1999
0414.122.001 (AGEFIMMO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 september 1999
0441.944.074 (AFILIFE, COMPAGNIE D'ASSURANCE BELGE - AFILIFE, BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 september 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.467.135 (AGF - L'ESCAUT - AGF - DE SCHELDE)   sinds 29 oktober 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.963.014 (ASSUBEL IMMO)   sinds 29 oktober 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0441.944.074 (AFILIFE, COMPAGNIE D'ASSURANCE BELGE - AFILIFE, BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ)   sinds 29 oktober 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.258.296 (ASSUBEL - Accidents et Dommages)   sinds 30 oktober 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.779.990 (ASSUBEL-Etudes et Gestion - ASSUBEL-Studie en Beheer)   sinds 30 oktober 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.122.001 (AGEFIMMO)   sinds 30 oktober 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug