shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0403.481.693
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 augustus 1920
Begindatum:20 augustus 1920
Naam:Agence Belga-Agence Télégraphique Belge de Presse, S.A.-Agentschap Belga-Belgisch Perstelegraaf Agentschap N.V.
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 20 augustus 1920
Adres van de zetel: Arduinkaai 28-29 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 11 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 augustus 1920
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  63.910  -  Persagentschappen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  63.910 -  Persagentschappen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 288.096 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0471.783.650   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 september 2015
0466.787.259   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 januari 2017
0471.483.841   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 januari 2017
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug