shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0403.552.464
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 januari 1901
Begindatum:19 januari 1901
Naam:AVEVE
Naam in het Nederlands, sinds 14 mei 1984
Adres van de zetel: Aarschotsesteenweg 84 Stratenplan
3012 Leuven
Sinds 16 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 januari 1901
Aantal vestigingseenheden (VE): 70  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.910  -  Vervaardiging van veevoeders
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.216  -  Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.910 -  Vervaardiging van veevoeders
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 111.799.977 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0832.343.637   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 2016
0477.600.581   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 juli 2017
0462.780.466   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 september 2017
0864.594.355   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 september 2018
0430.160.653   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2018
0423.257.520   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1997
0403.596.511   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 juli 1998
0450.410.491   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 4 maart 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.257.520   sinds 29 januari 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.596.511   sinds 15 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0450.410.491   sinds 4 maart 1999
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug