shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.060.032
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 april 2024
Begindatum:26 augustus 1954
Naam:Van Hool
Naam in het Nederlands, sinds 28 augustus 1976
Adres van de zetel: Bernard Van Hoolstraat 58
2500 Lier
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
+3234202020 Sinds 20 juli 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@vanhool.comSinds 20 juli 2023
Webadres:
www.vanhool.com Sinds 20 juli 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 augustus 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  29.100  -  Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.194  -  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  29.100 -  Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 25.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug