shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.754.472
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 1964
Begindatum:10 december 1964
Naam:BASF Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 3 januari 2020
Adres van de zetel: Scheldelaan 600
2040 Antwerpen
Extra adresinfo: HAVEN 725
Sinds 2 juli 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 december 1964
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1965
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  20.140  -  Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  20.130  -  Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  20.150  -  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 12 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  20.140 -  Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 691.725.088,16 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0463.642.875 (BASF Business Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug