shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0404.770.607
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 april 1907
Begindatum:18 april 1907
Naam:Seris SECURITY
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 20 oktober 2006
Adres van de zetel: Telecomlaan 8 Stratenplan
1831 Machelen (Brab.)
Sinds 10 december 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 april 1907
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder TEMPEREAU-SAUVAGE ,  CELINE  Sinds 28 juni 2012
Bestuurder TEMPEREAU ,  GUY  Sinds 21 april 2006
Bestuurder Vanderhoydonc ,  Robert  Sinds 1 juli 2020
Gedelegeerd bestuurder Vanderhoydonc ,  Robert  Sinds 1 juli 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1947
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 20 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 6.700.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug