shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0404.800.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1926
Begindatum:1 januari 1926
Naam:MEDIAFIN
Naam in het Nederlands, sinds 9 mei 2006
Adres van de zetel: Havenlaan 86C Stratenplan  bus 309
1000 Brussel
Sinds 9 mei 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1926
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  58.130  -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  18.110  -  Krantendrukkerijen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  58.130 -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 2.000.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0417.533.134 (EDITECO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2006
0440.425.827 (DE BELEGGER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2006
0477.889.702 (TIJD NIEUWSLIJN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2010
0435.178.325 (COMFI & PUBLISHING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2015
0563.829.623 (BEREAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 juli 2018
0842.789.448 (BEPUBLIC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 juli 2018
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug