shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.006.069
Status:Stopgezet
Sinds 4 mei 2020
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 4 mei 2020
Begindatum:29 juni 1909
Naam:FIDEA
Naam in het Nederlands, sinds 28 juli 1998
Afkorting: Fidelitas
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 1909
Commerciële Naam:FIDELITAS ALGEMENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE MIDDENSTAND
Naam in het Nederlands, sinds 4 december 1998
"FIDELITAS", "ALGEMENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE MIDDENSTAND" in het kort "AVM" en "DELPHI"
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 13 december 2013
Adres van de zetel: Delacenseriestraat 1 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 14 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juni 1909
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 24 augustus 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  65.122  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 januari 2013
BTW 2008  65.112  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend leven
Sinds 1 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 220.908.199,69 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.013.647 (DELPHI)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 april 2006
0475.910.902 (IMMO CAMPUS BLAIRON)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2012
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0400.048.883 (BALOISE BELGIUM)   sinds 4 mei 2020
0406.066.249 (Algemene Verzekerings-Maatschappij voor de Middenstand-Société Générale d'Assurances des Classes Moyennes)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juli 1998
0425.853.061 (DELPHI LEVEN - DELPHI VIE - DELPHI LEBEN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 4 december 1998
0404.469.214 (Financial Belgian Corporation)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 maart 2000
0404.472.677 (Gerene, Hendrickx et De Winter)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 maart 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.066.249 (Algemene Verzekerings-Maatschappij voor de Middenstand-Société Générale d'Assurances des Classes Moyennes)   sinds 28 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.853.061 (DELPHI LEVEN - DELPHI VIE - DELPHI LEBEN)   sinds 4 december 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug