shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0406.466.523
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 1941
Begindatum:24 maart 1941
Naam:BELGISCHE BONTFEDERATIE - FEDERATION BELGE DE LA FOURRURE
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 1988
Adres van de zetel: Willebroekkaai 37 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 13 maart 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 24 maart 1941
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Bestuurder Lamon ,  Josiane  Sinds 9 maart 2010
Bestuurder Lamon ,  Marianne  Sinds 9 maart 2010
Persoon belast met dagelijks bestuur Delanghe ,  Isolde  Sinds 23 maart 2009
Persoon belast met dagelijks bestuur Neyman ,  Vincent  Sinds 23 maart 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1971
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  94.120  -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug