shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.478.993
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0409.350.490 afgesloten sinds 05/10/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 1928
Begindatum:23 mei 1928
Naam:bELGISCHE FEDERATIE VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE EN VAN LIFE SCIENCES
Naam in het Nederlands, sinds 17 april 2007
FEDERATION BELGE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES SCIENCES DE LA VIE
Naam in het Frans, sinds 17 april 2007
Afkorting: Essenscia
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2007
Adres van de zetel: Auguste Reyerslaan 80 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 26 oktober 2006
Telefoonnummer:
02/238.97.11 Sinds 26 oktober 2006(1)
Faxnummer:
02/231.13.01 Sinds 26 oktober 2006(1)
E-mail:
info@essenscia.beSinds 26 oktober 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 23 mei 1928
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 25 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  94.120  -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug