shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.034.269
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 maart 1970
Begindatum:4 maart 1970
Naam:EDENRED BELGIUM
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 26 oktober 2010
Commerciële Naam:Ticket Restaurant
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 29 juni 1976
Adres van de zetel: Vorstlaan 165   bus 9
1160 Oudergem
Sinds 20 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 4 maart 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bouquet ,  Olivier  Sinds 20 maart 2017
Bestuurder Erulin ,  Arnaud  Sinds 8 december 2016
Bestuurder Langlois ,  Patrick  Sinds 16 september 2022
Bestuurder TANGUY ,  JULIEN  Sinds 4 januari 2021
Gedelegeerd bestuurder Bouquet ,  Olivier  Sinds 20 maart 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 13 september 2016
Btw 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 11 september 2016
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 september 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  66.199 -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 36.607.912,79 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0411.589.509 (LUNCHECK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 juni 2020
0434.360.258 (AWARD SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 juni 2020
0824.440.810 (EKIVITA GROUP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 mei 2021
0882.891.723 (MERITS & BENEFITS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug