shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.184.521
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1970
Begindatum:1 juli 1970
Naam:CAPGEMINI BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 15 april 2004
Adres van de zetel: Hermeslaan 9
1831 Machelen (Brab.)
Sinds 2 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder CHEVRIER ,  FRANCOIS  Sinds 1 september 2017
Bestuurder DE QUATREBARBES ,  ERIC  Sinds 15 april 2022
Bestuurder van Oeffelen ,  Johan  Sinds 15 april 2022
Gedelegeerd bestuurder van Oeffelen ,  Johan  Sinds 1 januari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 15 november 2017
Vrijstelling
Sinds 15 november 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 25 maart 2024
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 25 maart 2024
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 31 juli 2017
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 1 januari 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 26.268.560,56 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0439.056.543 (Cap Gemini Telecom Media ` Networks Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2004
0441.002.580 (SOGETI BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
0439.371.594 (ALTRAN BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2022
0418.196.001 (SESA - BENELUX)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 april 1989
0429.592.610 (VOLMAC SOFTWARE AND TRAINING (BELGIUM))   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 mei 1994
0419.070.088 (DATAPROCESS BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 mei 1994
0459.854.135 (BOLESIAN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 september 1999
0408.232.121 (Cap Gemini Ernst ` Young Belgium)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 2000
0422.825.572 (TELINSYS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0429.592.610 (VOLMAC SOFTWARE AND TRAINING (BELGIUM))   sinds 7 mei 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.070.088 (DATAPROCESS BELGIUM)   sinds 10 mei 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0459.854.135 (BOLESIAN)   sinds 3 september 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0408.232.121 (Cap Gemini Ernst ` Young Belgium)   sinds 29 december 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0459.069.029 (GEMINI CONSULTING)   sinds 12 januari 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.825.572 (TELINSYS)   sinds 31 december 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug