shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0409.960.206
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0409.959.909 afgesloten sinds 07/08/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 1937
Begindatum:14 juni 1937
Naam:Sint-Jozefs Vrije Beroepsschool
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 14 juni 1937
Adres van de zetel: Toekomststraat 75
8790 Waregem
Sinds 27 april 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 14 juni 1937
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bossuyt ,  Ghislain  Sinds 2 juni 2009
Bestuurder Desmet ,  Rik  Sinds 19 september 2016
Bestuurder Lobel ,  Geert  Sinds 20 juni 2019
Bestuurder Vandaele ,  Roland  Sinds 22 mei 2007
Gedelegeerd bestuurder Desmet ,  Rik  Sinds 19 september 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2000
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.324 -  Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0409.959.909 afgesloten sinds 07/08/2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0409.960.206 0409.959.909

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0409.960.206

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0409.960.206 0409.959.909

Werkgeversrepertorium
0409.960.206

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug