shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.696.011
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 1903
Begindatum:25 november 1903
Naam:Helan Onafhankelijk ziekenfonds
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2022
Afkorting: Helan ziekenfonds
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2022
Adres van de zetel: Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
Sinds 1 januari 2022
Telefoonnummer:
02/218.22.22 Sinds 1 januari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.helan.be Sinds 1 januari 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen
Sinds 25 november 1903
Aantal vestigingseenheden (VE): 84  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2013
Aanbestedende overheid
Sinds 18 januari 2003
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  84.302  -  Ziekenfondsen en zorgkassen
Sinds 1 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.302 -  Ziekenfondsen en zorgkassen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0411.760.941 (Onafhankelijk Ziekenfonds)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2022
0411.774.007 (Vlaams Ziekenfonds Onderlinge Steun)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0411.774.007 (Vlaams Ziekenfonds Onderlinge Steun)   sinds 1 januari 1995
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug