shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.481.574
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 1976
Begindatum:8 november 1976
Naam:GAUDER & Co
Naam in het Frans, sinds 26 juni 1985
Adres van de zetel: Quai des Vennes 18-20
4020 Liège
Sinds 21 januari 2021
Telefoonnummer:
0032460216336 Sinds 1 januari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
thc@gaudergroup.comSinds 1 januari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 november 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1976
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  46.620  -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.620 -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.049.084,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0427.049.626 (GAUDER-CONSULT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 1989
0427.049.626 (GAUDER-CONSULT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 december 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.049.626 (GAUDER-CONSULT)   sinds 22 december 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug