shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.659.342
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1976
Begindatum:20 december 1976
Naam:SKYLUX
Naam in het Nederlands, sinds 19 december 2017
Adres van de zetel: Spinnerijstraat 100
8530 Harelbeke
Sinds 19 december 2003
Telefoonnummer:
056/20.00.00 Sinds 19 december 2003(1)
Faxnummer:
056/21.95.99 Sinds 19 december 2003(1)
E-mail:
info@agplastics.comSinds 19 december 2003(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 juni 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0892.416.727   Sinds 4 oktober 2007
Bestuurder Dejonckheere ,  Ann  Sinds 30 april 1988
Vaste vertegenwoordiger Glorieux ,  Jean  (0892.416.727)   Sinds 4 oktober 2007
Gedelegeerd bestuurder 0892.416.727   Sinds 1 januari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 21 januari 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  22.230 -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.077.918,72 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0428.530.558 (ALLAN THOMSEN EN Co.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 juli 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug