shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.575.892
Status:Actief
Rechtstoestand: Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
Sinds 28 februari 1986
Begindatum:30 september 1977
Naam:ARTOIS - INTERBREW
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 30 september 1977
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de zetel: Vaartstraat 94 Stratenplan
3000 Leuven
Sinds 28 februari 1986
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 september 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.500.000,00 BEF
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 november
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.497.106 (Anheuser-Busch InBev)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 februari 1986
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.497.106 (Anheuser-Busch InBev)   sinds 28 februari 1986
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.


Naar boven   Terug