shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0422.655.823
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 maart 1982
Begindatum:25 maart 1982
Naam:Smet-Gestion-Commerce
Naam in het Frans, sinds 25 maart 1982
Afkorting: S.G.C.
Naam in het Frans, sinds 25 maart 1982
Adres van de zetel: Avenue Jules-Mathieu 21 Stratenplan
1400 Nivelles
Sinds 12 december 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 maart 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Smet ,  Alexia  Sinds 6 augustus 2014
Zaakvoerder (2) Smet ,  Ingrid  Sinds 6 augustus 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 5 januari 2018
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 5 januari 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0423.207.535 (SOCIETE DE PRODUCTION DE BATIMENTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2013
0441.688.906 (Immobiliere du Fief de Rognon)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2013
0449.172.950 (IMMOGERIM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2013
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug