shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.096.776
Status:Actief
Rechtstoestand: Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
Sinds 29 december 1992
Begindatum:17 augustus 1982
Naam:PORCA
Naam in het Nederlands, sinds 17 augustus 1982
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de zetel: Bredestraat 42 Stratenplan
2223 Heist-op-den-Berg
Sinds 29 december 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 17 augustus 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0438.151.176 (BOUWONDERNEMING MICHIELS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0438.151.176 (BOUWONDERNEMING MICHIELS)   sinds 29 december 1992
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".


Naar boven   Terug