shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0423.285.234
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1982
Begindatum:20 december 1982
Naam:CENTRALE PIRON
Naam in het Frans, sinds 20 december 1982
Adres van de zetel: Chaussée de Redemont(PAU) 12 Stratenplan
7100 La Louvière
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 november 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Loquet ,  Nathalie  Sinds 17 september 2007
Gedelegeerd bestuurder Loquet ,  Yves  Sinds 27 oktober 1989
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 1999
Vrijstelling
Sinds 1 januari 1999
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1983
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug