shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.285.234
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1982
Begindatum:20 december 1982
Naam:CENTRALE PIRON
Naam in het Frans, sinds 20 december 1982
Adres van de zetel: Chaussée de Redemont(PAU) 12
7100 La Louvière
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 november 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Loquet ,  Nathalie  Sinds 10 juli 2023
Bestuurder Loquet ,  Yves  Sinds 10 juli 2023
Bestuurder Paindaveine ,  Claudine  Sinds 10 juli 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Loquet ,  Yves  Sinds 10 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 1999
Vrijstelling
Sinds 1 januari 1999
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug