shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.360.260
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 1982
Begindatum:29 december 1982
Naam:Ernst and Young Experts Comptables-Ernst and Young Accountants
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 7 december 1993
Afkorting: EY Accountants
Naam in het Nederlands, sinds 31 januari 2020
EY Experts Comptables
Naam in het Frans, sinds 31 januari 2020
Adres van de zetel: De Kleetlaan 2
1831 Machelen (Brab.)
Sinds 9 augustus 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0452.241.219 (Fiduciaire Delforge et Zanotti)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 januari 2005
0414.531.577 (ALGEMEEN BURO VOOR ACCOUNTANCY EN FISKALITEIT - ASSOCIATION BELGE POUR L'ADMINISTRATION ET LA FISCALITE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.531.577 (ALGEMEEN BURO VOOR ACCOUNTANCY EN FISKALITEIT - ASSOCIATION BELGE POUR L'ADMINISTRATION ET LA FISCALITE)   sinds 29 december 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug