shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0424.855.050
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 1983
Begindatum:8 december 1983
Maatschappelijke Naam:Belki
Benaming in het Nederlands, sinds 29 december 1987
Adres van de maatschappelijke zetel: Wijngaardveld 50 Stratenplan
9300 Aalst
Sinds 23 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 december 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Joosen ,  Florent  Sinds 11 december 1992
Bestuurder Joosen ,  Raf  Sinds 1 juni 1996
Gedelegeerd bestuurder Joosen ,  Florent  Sinds 11 december 1992
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1987
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.322  -  Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.120 -  Verwerking en conservering van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 929.601 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
0429.872.722   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 december 1987
0435.287.795   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 2019
0428.309.834   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 december 1987
0429.872.722   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 december 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0429.872.722   sinds 8 december 1987
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug