shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0424.980.655
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 december 1983
Begindatum:14 december 1983
Naam:ETAP Lighting International
Naam in het Nederlands, sinds 28 februari 2020
Adres van de zetel: Antwerpsesteenweg 130 Stratenplan
2390 Malle
Sinds 23 juli 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 december 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1984
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  27.402  -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  27.402 -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 9.268.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0751.710.210 (ETAP ILUMINAÇÃO, LDA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2020
0832.637.805 (etap bv)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2020
0753.975.159 (ETAP Belysning AB)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 augustus 2020
0851.972.774 (ETAP SA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 augustus 2020
0440.413.256 (ELECTRO - TECHNISCHE APPARATEN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 juli 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0440.413.256 (ELECTRO - TECHNISCHE APPARATEN)   sinds 23 juli 1991
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug