shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0425.071.420
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 1983
Begindatum:29 december 1983
Naam:COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 28 oktober 2016
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 28 oktober 2016
Adres van de zetel: Bergense Steenweg 1424 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 31 december 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 augustus 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1984
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 7 april 2016
BTW 2008  11.070  -  Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
Sinds 7 april 2016
BTW 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  11.070 -  Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0480.253.532 (Sources Chaudfontaine Productions)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 2004
0453.366.320 (SOURCES CHAUDFONTAINE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2010
0419.707.518 (SOCODRINK)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 februari 1994
0402.377.378 (COCA - COLA BOTTLING (SOUTH and WEST BELGIUM))   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 februari 1996
0450.184.819 (ANTWERPCO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 februari 1996
0450.216.887 (GENTOPCO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 februari 1996
0438.048.040 (BEVERAGE SALES HOLDING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1997
0435.578.894 (IMMO DYNAMICA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 2001
0454.081.942 (IMMO WILLEMS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.707.518 (SOCODRINK)   sinds 8 februari 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.377.378 (COCA - COLA BOTTLING (SOUTH and WEST BELGIUM))   sinds 8 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0450.184.819 (ANTWERPCO)   sinds 8 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0450.216.887 (GENTOPCO)   sinds 8 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0438.048.040 (BEVERAGE SALES HOLDING)   sinds 29 januari 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0435.578.894 (IMMO DYNAMICA)   sinds 31 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0454.081.942 (IMMO WILLEMS)   sinds 31 december 2001
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug