shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0425.130.412
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 1983
Begindatum:29 december 1983
Naam:JVM Invest
Naam in het Nederlands, sinds 22 januari 2010
Adres van de zetel: Kleistraat 3 Stratenplan
9700 Oudenaarde
Sinds 12 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 december 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Smet ,  Hilde  Sinds 8 januari 2010
Zaakvoerder (2) Van de Moortel ,  Jacob  Sinds 1 mei 2014
Zaakvoerder (2) Van de Moortel ,  Johan  Sinds 15 juli 2011
Zaakvoerder (2) Van de Moortel ,  Simon  Sinds 1 juli 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 maart 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 29 december 1983
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 26 mei 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 5 april 2018
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 4 mei 2020
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 4 mei 2020
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 4 mei 2020
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 4 mei 2020
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 4 mei 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug