shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.598.575
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 oktober 2023
Begindatum:28 december 1984
Naam:Industrial Refining Company
Naam in het Nederlands, sinds 8 juli 2020
Afkorting: IRC
Naam in het Nederlands, sinds 8 juli 2020
Adres van de zetel: Van Leriusstraat 25
2018 Antwerpen
Sinds 14 september 2021

Doorgehaald adres sinds 13 mei 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 december 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Goetz ,  Sylvain  Sinds 10 september 2018
Gedelegeerd bestuurder Goetz ,  Sylvain  Sinds 10 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Toremans ,  Tom  Sinds 19 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.720  -  Groothandel in metalen en metaalertsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 20.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug