shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.887.397
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 mei 1984
Begindatum:21 mei 1984
Naam:SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS
Naam in het Frans, sinds 27 juli 1999
Afkorting: SOGEPA
Naam in het Frans, sinds 27 juli 1999
Adres van de zetel: Avenue Maurice-Destenay 13 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 3 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 mei 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 mei 1988
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 21 mei 1984
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 19 april 2016
BTW 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 19 april 2016
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 19 april 2016
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 819.423.614,22 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0427.816.223 (SOCIETE POUR LA GESTION DE PARTICIPATIONS DE LA REGION WALLONNE DANS DES SOCIETES COMMERCIALES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 augustus 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.816.223 (SOCIETE POUR LA GESTION DE PARTICIPATIONS DE LA REGION WALLONNE DANS DES SOCIETES COMMERCIALES)   sinds 10 augustus 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug