shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0427.811.669
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 september 1985
Begindatum:5 september 1985
Naam:YACELO
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 1985
Adres van de zetel: Langenberg 41 Stratenplan
2323 Hoogstraten
Sinds 5 september 1985
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 april 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Tielen ,  Loïc  Sinds 19 november 2012
Bestuurder Tielen ,  Ludovicus  Sinds 1 oktober 2013
Bestuurder Tielen ,  Yannick  Sinds 10 augustus 2002
Gedelegeerd bestuurder Tielen ,  Ludovicus  Sinds 29 juli 2014
Gedelegeerd bestuurder Tielen ,  Yannick  Sinds 24 januari 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 september 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  01.430  -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  01.450  -  Fokken van schapen en geiten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.231  -  Groothandel in levend vee
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.496  -  Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  93.121  -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 9 januari 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  01.430 -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 16 september 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0476.089.262 (REGENWORTELHOEVE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2006
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug