shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.685.263
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0428.723.469 afgesloten sinds 21/03/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 maart 1986
Begindatum:28 maart 1986
Naam:AU TAS DE COPEAUX
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2005
Adres van de zetel: Rue Roi Albert(ROUV) 37
7120 Estinnes
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 maart 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Verscheure ,  Vincent  Sinds 28 maart 1986
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 14 november 1986
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 23 september 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 23 september 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 28 juni 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  31.091  -  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0428.723.469 afgesloten sinds 21/03/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0428.685.263 0428.723.469

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0428.685.263

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0428.685.263 0428.723.469

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug